Driver Intelligence Database

Jogi nyilatkozat

Általános jogi feltételek és információk

A www.didb.eu weblap megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A SECTRAN Kft. minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy ezen internetes weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a SECTRAN Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A SECTRAN Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A SECTRAN Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A SECTRAN Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

A SECTRAN Kft. weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a SECTRAN Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a SECTRAN Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A SECTRAN Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme fontos a SECTRAN Kft. számára. A SECTRAN Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A SECTRAN Kft. a weboldala használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a SECTRAN Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a SECTRAN Kft. tájékoztatást nyújt az érintetteknek személyes adataik kezeléséről. A kérést kérjük a Sectran Kft. központi irodájába (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93) küldeni.