Driver Intelligence Database

Jogi nyilatkozat

Általános jogi feltételek és információk

A www.didb.eu weblap megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A SECTRAN Kft. minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy ezen internetes weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a SECTRAN Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A SECTRAN Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A SECTRAN Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A SECTRAN Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

SECTRAN Kft. weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag SECTRAN Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a SECTRAN Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A SECTRAN Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme fontos a SECTRAN Kft. számára. A SECTRAN Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A SECTRAN Kft. a weboldala használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a SECTRAN Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a SECTRAN Kft. tájékoztatást nyújt az érintetteknek személyes adataik kezeléséről. A kérést kérjük a Sectran Kft. központi irodájába (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93) küldeni.